Drag- och plattformstruckarna är konstruerade för kapaciteter på 12, 18, 25, 30 och 35 ton. För P250-modellen (25 ton) kan man dessutom välja kort eller lång hjulbas. Hela serien har reviderats helt och hållet vad gäller prestanda och ergonomi, vilket resulterat i olika fördelar för dess användare. Truckarna är smidiga och säkra att manövrera, och använder antingen bly-syra eller litiumjon som energiförsörjning.

De nya elmotorerna underlättar körning i långa lutningar och uppför ramper, men även långa sträckor med en körhastighet på upp till 25 km/h. Den utvecklade ergonomin syftar till att ge truckföraren bästa möjliga stöd för att kunna göra transporterna ännu mer produktiva. Hytten är rymlig med brett halkfritt insteg, stor display, bekväma säten, luftkonditionering, belysning med mera. Extra fönster i dörrarna och taket ger föraren den synlighet runtomkring som är så viktig, särskilt i svår terräng. Dörrarna övervakas elektroniskt så att trucken endast startar när de är stängda.

För att förhindra oavsiktlig acceleration i sluttande terräng eller vid ramper kan föraren aktivera den automatiska hastighetsreduceringen med en enkel knapptryckning. Annan säkerhetsutrustning är bland annat ett skyddsgaller för bakrutan, nödstoppsbrytare på höger och vänster sida på baksidan av fordonet, en solid metallsköld på framsidan av fordonet, dubbla speglar på dörrarna och belysningslösningar som Linde BlueSpot.

Ett upphängt och fullt dämpat chassi är en annan egenskap som ger truckföraren en behaglig körupplevelse. Det underhålls- och slitagefria bromssystemet är helt inkapslat, vilket även minskar underhållskostnaderna.