Världen påverkas fortfarande i hög grad av coronavirusets framfart och byggbranschen likaså. På en byggarbetsplats, där ett stort antal personer ska vistas samtidigt på ett säkert sätt, krävs tydliga riktlinjer och åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Med digitala tjänster underlättas bland annat arbetet med att identifiera risker, minska behovet av närkontakter och följa upp att rutiner och regler efterlevs, något som Infobrics tjänster kan hjälpa till med.

Digitaliseringen har blivit aktuell för många aktörer under coronapandemin. Begränsningen av fysiska möten har medfört en snabb och omfattande digital omställning som påverkat alla branscher, inklusive byggbranschen. Men till skillnad från många andra branscher där medarbetare i hög grad kan arbeta på distans och helt undvika sociala kontakter, måste man inom byggproduktionen möjliggöra att den fysiska arbetsmiljön fungerar för alla som är på plats, och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar och restriktioner.

Coronaanpassade skyddsronder
Användningen av arbetsmiljöverktyget Buildsafe har under pandemin utökats till att användas för säkerhetsronder med fokus på att identifiera och åtgärda risker kopplade till smittspridning. Bland annat används appen för att coronasäkra Skanskas byggprojekt. Med appen kan projekten genomföra riktade ”coronaronder”, som hjälper till att säkra arbetsplatsen och förmedla goda exempel. Vid dessa ronder kontrolleras ett antal punkter, som bland annat att det finns möjlighet att hålla god handhygien, att möten hålls utomhus i möjligaste mån, att man identifierat vilka i personalen som tillhör en riskgrupp m.m. Tjänsten möjliggör standardiserade och uppdaterade rutiner: en ändring som görs centralt slår igenom direkt vid nästa skyddsrond på samtliga arbetsplatser.  I appen finns även möjlighet att skicka meddelande till alla i projektet med nya rutiner, restriktioner och annan viktig allmän information.

Mobiltjänster minskar fysisk kontakt
En viktig åtgärd för att minimera smittspridning är att säkerställa att man kan hålla avstånd till varandra och undvika fysisk kontakt. Detta kan ibland bli en utmaning då ett stort antal personer ska passera in på byggarbetsplatsen för att skriva in sig eller registrera sin närvaro, inte sällan under samma tidsfönster.

Med digitala inskrivningar via appen BuildSafe kan alla medarbetare skriva in sig digitalt innan de kommer till arbetsplatsen. Platsledningen kan enkelt säkerställa att alla har angivit korrekt information och ge access till arbetsplatsen – på distans. I samband med inskrivningen ges också möjligheten att sprida projektspecifika riktlinjer för coronahanteringen.

För att göra in– och utcheckningen i personalliggaren och samtidigt undvika trängsel vid vid en registreringsbox har appen Ease CheckIn blivit ett smart alternativ. Med den kan användaren registrera närvaro i sin egen telefon. Appen kan också användas för att på distans öppna fordonsgrindar och för att låsa upp dörrar via ett smartlås, vilket minskar behovet av fysisk kontakt där smittan kan spridas.

Underlättar kontroll och uppföljning på distans
Att ha koll på vad som händer på byggarbetsplatsen på distans är ett behov som Infobric sett öka under pandemin. Med tjänsten Ease Construction kan ansvarig på arbetsplatsen styra behörigheter till och på arbetsplatsen, följa upp att reglerna kring t ex personalliggare följs och se vilka företag som varit på plats, oavsett om personen själv är på arbetsplatsen eller arbetar på distans.

Fotnot: *Det är viktigt att kunden som är personupppgiftsansvarig gör en laglighetsanalys enligt GDPR innan man börjar använda funktionaliteten i Ease Construction för detta syfte.

Källa: Infobric