Initialt blir lösningen webbaserad, men i framtiden kommer ombuden också att kunna använda Smart Phones och Tablets.

Utveckling och integration sker under 2014 och lösningen kommer att börja användas av ombuden tidigt 2015. När implementering är färdig kommer flera tusen användare att använda PreCom varje dag hos DHL Service Points.