Vimek har nu påbörjat sin planering för tillverkning av nya skotaren. Komponenter till maskinerna är under tillverkning och planen är att påbörja monteringen redan efter semestern.

– Vi kallar det förserie och syftet är att kunna färdigställa maskinen för rationell tillverkning. Under förserien har vi också ännu ett samarbete med användarna av maskinerna för att snabbt kunna fånga in eventuella driftstörningar, men även för att förarna är ska vara med och utveckla vissa funktioner genom att komma med idéer och synpunkter, säger Johannes Nilsson VD Vimek.

Maskinen testats i produktion hos en entreprenör i Norra skogs regi. Under hösten och vintern har Vimeks återförsäljare tillsammans med användare besökt covid19-anpassade visningar för provkörning och feedback. Tipsen och råden från användare har varit till stor nytta och den positiva och stärkande feedbacken på maskinutformningen har hjälpt till att styra utvecklingen av Next Generation.

– Från Vimeks sida är vi mycket nöjda och faktiskt lite överraskade med hur bra det lyckades att få maskinen att gå så lätt som den gör. Den är energieffektiv utan att föraren upplever den som klen och även om vi ansåg oss ha bränsleeffektiva maskiner sedan tidigare så har vi bevisligen lyckats dra ner bränsleförbrukning per kubik rejält, säger Johannes Nilsson VD Vimek.

Preliminära Tekniska data:
6wd/8wd: 8WD
Weight: 7 ton.
Width: 1,95m – 2,25 (beror på val av hjul).
Gross load: 7 ton
Steering: Dual steering
Engine: Caterpillar.
Crane: Reach 6,7m

Med reservation för ändringar…