Direkt efter den chockartade upptäckten natten till den 26 januari stängdes motorvägen norr om Kungsbacka av. Det medförde oändliga köer. I nästan två dygn blev omdirigeringen av trafiken en tydlig påminnelse om hur sårbar denna pulsåder är.

All trafik leddes om, genom genom centrum där vägsystemet sedan tidigare under vissa tider har svårt att svälja trafiken.

Två metoder

Projektledaren Kristina Balot var på utlandsresa när Å&T sökte henne. På Trafikverkets hemsida skriver hon:

”Planen är att riva överbyggnaden i olika delar. Vi kommer att använda oss av två metoder, den ena innebär att en kran lyfter ner balkarna och den andra innebär att vi använder en hydraulisk hammare som knackar sönder överbyggnaden.

Satsningen mötte kritik i lokalpressen. I insändare ifrågasattes om inte pengarna kunde använts till att rusta upp ett nedslitet vägnät och bygga bort trafikfällor. Svaret blev att pengarna kommer från en fond för natursatsningar.

Våra frågor har besvarats av Anna Johansson, kommunikatör.

Hur upptäcktes detta?

– Vid gjutningen av ekoduktens överbyggnad vek sig stöttor på formställningen som bär gjutformen.

Vilka åtgärder vidtogs?

– Alla arbeten avbröts av säkerhetsskäl.

Hur långt hade arbetena avancerat?

– Det skedde på etapp ett.

Vad sker nu?

– Rivningen av hela överbyggnaden började i slutet av februari. Inriktningen är att återuppta byggnaden av ekodukten i april.

Hur mycket försenad blir den?

– Vår preliminära bedömning är att vi blir klara med ekodukten som planerats, i mars 2018.

Bygget kommer att stå still i flera månader, ändå blir ni klara i tid. Hur går den ekvationen ihop?

– Bygget är uppdelat i tre etapper. På sista etappen, som bland annat gäller plantering och viltutsläpp finns sådana marginaler att man kan ta igen förlorad tid.

Blir det mycket dyrare?

– Vi bedömer att produktionskostnaden för Trafikverket inte påverkas.

I mina ören låter det också märkligt. Ni river och bygget står stilla, ändå ökar inte kostnaden.

– Trafikverkets produktionskostnad för ekodukten bedömer vi blir som innan den här händelsen. Kringkostnader som analysarbete efter den kan tillkomma, hur mycket vet vi inte nu.

Vad blir priset?

– Totalt för projektering, produktion, marklösen, faunaåtgärder, projektadministation och miljöuppföljning cirka 80 miljoner. Kostnaden kommer att hållas.

Byggs bron efter Trafikverkets eller Peabs ritningar?

–Trafikverket har ansvaret för konstruktionsritningarna för bron, medan entreprenören ansvarar för byggnationen.

Kan det bli tal om krav på skadestånd?

– Både hos Trafikverket och entreprenören utreds varför detta hände. Nu pågår insamling av fakta.

Kan det bli personförändringar i ledningen för byggandet av ekodukten?

– Det har jag ingen uppgift om.

 

Fotnot: På Trafikverkets hemsida uppges kostnaden för hela projektet bli 80 — 85 miljoner. Byggtid: augusti 2016 – juni 2018.