BDX bildades som en ren åkericentral 2003 genom en sammanslagning av flera mindre åkeri- och entreprenadföretag till BDX Företagen AB. Men historien går tillbaka ända till efterkrigsåren när flera ekonomiska föreningar bildades hos åkeri- och maskinföretagen runt om i hela Sverige. I Norrbotten stack Luleå LBC och Nederluleå LBC ut, och 1976 slog de ihop verksamheterna till ett aktiebolag.

I dag omsätter BDX cirka 2,7 miljarder och av det står den geografiskt nya verksamheten för ungefär 100 miljoner.

– Vi kunde inte expandera mer i Norrbotten och tog det naturliga steget söderut. Samtidigt har vi förändrats från att vara en ren åkericentral till att ta på oss hela entreprenader och verka närmare slutkund, säger Fredrik Nilsson, affärschef för Entreprenad Västerbotten.

Han berättar att BDX har ökat stadigt i storlek från 2004 och närmade sig sin södra länsgranne först genom att köpa in sig på halva Liafrakt i Umeå 2011 tillsammans med VTG från Västernorrland. Liafrakt är en åkeriverksamhet med nischade trailertransporter och logistiksamordning.

– Den affäreren förändras dock till att vi köpte hela Liafrakt själva som nu är ett dotterbolag till BDX. Annars är anläggning den del som är störst för oss här i Västerbotten, såväl som i Norrbotten. Vi vill bli en naturlig del av anläggningssektorn. Men vi är relativt nya här, lite av en utböling på en ny marknad. Så det är klart att vi märker av det, men samtidigt tror vi på det vi och gör och är duktiga på det, menar Fredik Nilsson.

Medleverantörer

Själv sitter han på kontoret i Umeå, men företaget är också representerat i Skellefteå. Där håller BDX på med två större entreprenaduppdrag under hösten. Det ena är markarbetet för ett nytt ställverk nära Krångfors kraftstation vid Skellefteälven, ett jobb som startade i maj. ABB är beställare för byggherren Svensk Kraftnät som ville ha en ny kopplingsstation att fördela strömmen ut i högspänningsnätet.

– Vi har inte haft något att göra med kablar och apparater men gjort betongfundamenten till apparaterna. Det är en lite speciell arbetsmiljö med en kraftledningen intill som har en högspänning på 400 000 volt, säger Jesper Mikaelsson, platschef för BDX.

BDX har även ansvarat för grundläggningen till manöverbyggnaden. Nu är det mesta av markarbetet klart och fundamenten färdigställda. Gävle Ställverksmontage är på plats för att montera upp allt stål och alla apparater på den 1 200 m2 inhägnade ställverksytan. Enligt platschefen så har BDX styrka som mest bestått av ungefär 30 man, men utan egna maskiner. Det är så BDX har valt att arbeta här i Västerbotten.

– Det är ingen målsättning för oss att äga egna maskiner och här har vi inte knutit upp några medleverantörer ännu, utan köper maskintjänsterna på den öppna marknaden. Men grundtanken är att vi ska ha medleverantörer. Så arbetar vi övervägande i Norrbotten. Sedan har vi valt att själva äga vissa nyckelmaskiner, främst trailers och maskiner för gruvdrift. Men om jag skulle ange vår nisch så är det maskinintensiva markentreprenader, säger Fredrik Nilsson.

Maskintjänst per timme

Jesper Mikaelsson instruerar för dagen två inhyrda grävmaskiner och en dumper att ta hand om återställningen kring de stolpfundament som utgör anslutningen från stamnätet in till ställverket. Stamledningen går mellan Råbäcken Piteå och Stornorrfors i Umeå.

– Vi försöker hitta duktiga lokala maskinentreprenörer och det har vi gjort här, säger han.

De sista dagarna har maskinerna fyllt ut med material kring fundamenten i de ungefär tusen kubik stora groparna.

– När vi körde som hårdast hade vi sju enheter igång. Fast då det inte ryms hur mycket som helst maskiner på området fick vi istället ganska långa dagar.

Fredrik Nilsson poängterar att en stor del av BDX verksamhet är att erbjuda maskintjänster per timme. Men numera tar man också på sig hela entreprenader på uppdrag och har egna såna åt slutkunder.

– Tidigare hade vi åkericentralen i fokus liksom flera andra liknande ekonomiska föreningar med åkeriverksamhet. Nu har vi sammansatta produktioner och tar på oss att göra hela jobbet. Vi såg att det var den resan som vi skulle ta, menar han.

I Västerbotten har BDX även stadiga uppdrag på marksidan genom exempelvis ett avtal med Umeå kommun om grönytor och manuell snöröjning, samt ett med Skellefteå Kraft om kulvertschaktning.

Sysselsätter 2 000 förare

Erik Norqvist är involverad i kulvertschaktningen. Han är arbetsledare på BDX i Skellefteå, just nu på ett uppdrag med vägförbättring åt Boliden vid Kankbergsgruvan. Vägsträckan på sex kilometer är under hårt tryck av malmbilar mellan gruvan och anrikningsverket i Boliden.

– Vi har grävt ur terrassen, förstärkt den och bytt ut trummor och sånt. Nu sprider vi ut nytt slitlager här, berättar Erik.

Tanken är att grusvägen ska prepareras för asfaltbeläggning om Boliden vill gå vidare och därför måste den vara väl förstärkt. Vissa veckor har BDX och underentreprenörerna fått gräva en körbana i taget.

– Det har skapat lite väntetid för anställda på gruvan men vi har haft ett bra samarbete med all personbilstrafik. Vi började i slutet av sepetember och samtidigt har vi förbättrat en väg inne på anrikningsverket. Nu är vi inne på slutklämmen vid gruvan med en grävmaskin som dikar och en väghyvel som kör in slitlagret, säger Erik Norqvist.

BDX driver Skellefteå och Umeå som en enhet, men med en större organisation i Umeå. Totalt är 34 personer anställda i Västerbotten, inom koncernen som helhet är man 400 personer.

– Dessutom sysselsätter vi 2 000 yrkesförare som övervägande finns hos våra medleverantörer i Norrbotten. Vi är uppbggda på ett annat sätt där i och med att vi har resurserna själva. Men vi har en stark tro på att vi kan bedriva entreprenader på ett effektivt sätt. Vi har bred kompetens och kan därför erbjuda kompletta lösningar, även på järnvägssidan och för vägbeläggning. Nu närmast vill vi befästa vår närvaro här, menar Fredrik Nilsson

Upp till bevis

Närmast på gång är en VA-entreprenad på IKEA:s butiksgata för Umeva samt en gång- och cykelväg i närliggande Sävar. BDX söker också en egen bergtäkt i Västerbotten. Fredrik Nilsson anser att företaget var fullt medvetna om vilken konkurrens man skulle möta i det sydliga länet som ju hade en rejäl byggbom för några år sedan när Botniabanan drogs fram. Branschen ser inte riktigt lika bra ut nu.

– Det är en tuff bransch, men vi har lyckats få med oss några duktiga personer på yrkessidan via kontakter. Vi har även sökt personal öppet men det är lite svårare, delvis för att vi är nya i geografin, tror han.

BDX har dock fått igång ett bra samarbete med Bilfrakt, den åkericentral som tidigare varit överlägset störst i Västerbotten.

– Det har blivit naturligt att vi har köpt en del av resurser av Bilfrakt, lärt känna några förare och ägare och vet att de producerar bra med sina maskiner. Och nu det är klart att vi måste bevisa att vi har kommit hit för att stanna. Vi slår oss inte in på det som vi inte kan vara effektiva och tjäna pengar på. Vi måste tro på det vi gör.