Göteborgs hamn med 140 destinationer är Skandinaviens port mot världen. Hit kan man ta sig från exempelvis Mellanöstern, Afrika och Asien. Målet är oftast England eller Halifax i Kanada. Den globala sjöfarten gör det vanligare att folk köper ett gömställe i en trailer eller annat godsutrymme – för ett högt pris.

– De vi kommit på har kommit i lastade trailrar som de trängt ihop sig i.

Ställer upp

I snitt har Göteborgs hamn de senaste åren haft två sådana här händelser årligen. Första fallet i år gällde en person som kom ensam.

En lastbilschaufför avslöjade senaste händelsen, då sju personer upptäcktes. Gruppen uppgav att de kom från Irak.

– Jag såg tre kvinnor, en man och tre unga pojkar springa omkring på området, har han berättat.

Rosenqvist:

– Det är det vanligaste scenariot. Så fort flyktingarna kommit på svensk mark, när de känt att trailern står still på marken, så har de klivit ur nästan direkt. Hamnarbetarna ställer upp på ett föredömligt och humant sätt. De har iordningsställt en lokal, ger dem mat, dryck och ser till att de får tillgång till toalettmöjligheter, i avvaktan på att gränspolisen tar över ärendet.

Hur länge de suttit instängda är svårt reda ut, men det har varit minst ett dygn, den tid det tar från Gent. Och det är ofta oklart om de använt andra transportmedel.

Papperslösa

För flertalet blir det en överraskning att de befunnit sig i Göteborg och inte i någon hamn utanför London. Att de ger sig tillkänna först när fartyget anlöpt hamnen har sina skäl.

– Om de upptäcks på fartyget så riskerar de att få följa med tillbaka med vändande båt. Rederierna riskerar dryga böter om de har fripassagerare, obehöriga, ombord, säger Rosenqvist.

Säkerhetspersonalen skapar sig en bild över den aktuella händelsen genom att samla information från de omhändertagna och hur det ser ut på platsen för att reda ut i vilken trailer och i vilket fartyg de kommit med. En koll görs också om det finns fler obehöriga på området eller i någon annan lastenhet.

– Vi går även igenom inspelat kameramaterial. Sammanställningen kan ibland ta flera timmar, men oftast har man en bra bild över händelsen.

– De som kommer hit är oftast papperslösa, helt utan identitetshandlingar. Vi får gå på deras ord, säger Magnus Rosenqvist.

Medvetet, eller

Gränspolisen tillkallas och tar över ärendena.

– De får våra ingångsvärden för den utredning de ska göra.

Därefter tar Migrationsverket över.

Är det rimligt tro att lastbilschaufförer i Sverige, medvetet eller omedvetet, hjälpt flyktingar som vill till Sverige att transportera trailern ut ur hamnen?

– Så kan det ha varit. Att det på förväg är uppgjort att trailern ska hämtas så fort fartyget anlänt. Men det är inte säkert att chauffören, i så fall, varit medveten om att det funnits människor i lastutrymmet.

Mot detta talar att trailrarna oftast står kvar ett tag och att stickprover görs bland godset på teminalen.

20 miljoner staket

Andra flyktingfall som terminaloperatörerna märker av är människor som försöker ta sig in på hamnområdet för att lämna Sverige som fripassagerare på ett fartyg. Kanadensiska Halifax brukar vara det vanligaste målet.

Göteborgs hamn har satsat mycket på säkerhet de senaste åren. En mil staket, har bytts ut till en kostnad av cirka 2 000 kronor metern: 20 miljoner.

– Nu är det larmat och spänning i staketet. Det beror inte bara på den här problematiken. Göteborgs är ett skyddsobjekt. Här förvaras stora värden: bilar, containrar och annat. Det är samhällsviktig anläggning, som måste fungera. 50 procent av all råolja som tas in i Sverige och 30 procent av exportgodset går den här vägen.