Business Region Göteborg är en av initiativtagarna till Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och forskare ska utveckla, testa och skala upp ny teknik för fordon och infrastruktur. Målsättningen är att alla transporter i delar av Göteborg ska vara helt utsläppsfria 2030 – och den använda elen grön.

DB Schenker är en av Europas största godstransportörer. Just nu drivs tre av transportörens fordon i centrala Göteborg av el – två paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols Åkeri. De tre fordonen hanterar paket som distribueras i evenemangsområdet och på Lindholmen, som båda ingår i testzonen Gothenburg Green City Zone. Elfordonen täcker även in några närliggande områden.

För att lägga grund för snabbare elektrifiering, inom hela transportsektorn, har Business Region Göteborg och DB Schenker därför inlett ett projektsamarbete. Det går ut på att analysera och lära från skarp trafik, förstå flöden och behoven, hur och var laddstationer behöver placeras för att kunna skala fordonsflottan ytterligare och ta nästa steg.

Tillsammans ska man, inom Gothenburg Green City Zone, ta fram generella analysmetoder för elektrifiering som andra åkerier kan utnyttja. Syftet är att underlätta snabb uppskalning i hela sektorn som bidrar till initiativets målsättning: att skapa ett utsläppsfritt transportsystem till 2030.

Parterna räknar med att fler viktiga aktörer kommer att bli engagerade i samarbetet längs resan vidare. Men det gäller att tidigt fånga data från den trafik som redan är igång för att inte förlora onödig tid.