Efter en tur med Pågatåget till Ystad fick politikerna insyn i infrastrukturen i och omkring hamnen samt diskuterade hamnens relevans för den danska trafiken. VD för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, välkomnade trafikutskottet till Ystad och såg positivt på intresset för Ystad Hamn. Under besöket passade han på att berätta om hamnens framtidsvision och de förhoppningar hamnen har på det dansk-svenska samarbetet.

– Det betyder mycket för mig att de danska politikerna tog sig tid att besöka Ystad Hamn i dag. Det vittnar om att det finns ett genuint intresse för trafiken till Bornholm samt att hamnen trots att den är svensk, är viktig för den danska inrikesrafiken, sa Björn Boström vid besöket.

Förutom hamnens framtidsvision och planerna på att flytta hamnen, fick politikerna höra mer om möjligheterna att frakta mer gods från Bornholm via Ystad. De blev även informerade om det arbete hamnen gör för att sätta E65an och problematiken med åtkomsten till hamnen på agendan bland politiker på lokal, regional och nationell nivå i Sverige.