Daimler Truck AG och Volvokoncernen genomförde i början av mars en transaktion för att bilda det tidigare aviserade bränslecellssamarbetet. Volvokoncernen har förvärvat 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 0,6 miljarder euro på kassa- och skuldfri basis. Ambitionen är att göra det nya joint venture-bolaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller och därmed tas ett stort steg mot klimatneutrala och hållbara transporter fram till 2050. Daimler Truck AG och Volvokoncernen har kommit överens om att döpa om företaget till cellcentric GmbH & Co. KG.

Det gemensamägda bolaget kommer att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Ett viktigt mål för Daimler Truck AG och Volvokoncernen är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller inom en tre års period och att påbörja serietillverkning under andra halvan av detta decennium.

Fortsätter att vara konkurrenter

Volvokoncernen och Daimler Truck AG äger lika stora andelar i samriskbolaget, men fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra områden såsom fordonsteknik och bränslecellintegration i lastbilar.

I november 2020 undertecknade Volvokoncernen och Daimler Truck AG ett bindande avtal för det gemensamma företaget. Ett preliminärt icke-bindande avtal undertecknades redan i april samma år.

Källa: Volvo Group