Det har kretsat mycket kring billyftar för Spiken Service AB. Då företaget startade var det service av just billyftar som var den huvudsakliga verksamheten. Den lokala närvaron, direkt hos kund, gjorde det naturligt att också börja sälja billyftar och andra maskiner. Och på den vägen är det. Idag, nästan 20 år senare, är det försäljningen som dominerar. Samtidigt månar företaget om att kunna montera och serva allt som säljs.

– Vi gillar helheten, att få hjälpa till i alla delar. I detta ingår också att vara rådgivare då verkstäder gör om- eller nybyggnader, berättar Magnus J Perlforsen.

Ville göra något tillsammans

Det var 1998 som Magnus och fadern Eskil Jonsson slog samman sina erfarenheter från branschen och startade ett gemensamt företag. Eskil hade även mångåriga erfarenheter från motorsport i form av isracing, inklusive fem VM-finaler, och speedway.

– Eftersom vi båda var verksamma i branschen tyckte vi att det skulle vara kul att göra något tillsammans. Till en början handlade det om ett renodlat serviceföretag inriktat på billyftar. Försäljningen blev en naturlig följd av behoven vi mötte ute på verkstäderna, säger Magnus.

Spiken Service har vuxit successivt. Idag har företaget elva medarbetare. Absoluta merparten av verksamheten sker ute på fältet, som i Spikens fall är södra halvan av Sverige. De röda servicebussarna har blivit välkända och uppskattade resurser för att säkra verkstädernas dagliga funktion.

Importör för Ravaglioli

Under åren har Spiken Service levererat uppemot 4 000 billyftar. Några år efter starten gavs möjligheten att bli importör för det italienska företaget Ravaglioli – ett av världens största företag i branschen med över 300 billyftar och mer än 100 däckmaskiner i sortimentet.

– Det passade oss utmärkt med en så komplett leverantör av billyftar, däckmaskiner, hjulinställningsutrustning med mera, säger Magnus.

Satsningen på Ravaglioli gav verksamheten en extra skjuts. Under åren har Spiken även kompletterat med en mängd andra leverantörer, handplockade för att bidra till den helhet av utrustning och inredning som företaget vill tillhandahålla.

Tydlig inriktning

– Ännu idag är det billyftar som är vår huvudprodukt, följt av däckmaskiner och annan utrustning såsom kompressorer, tvättar, oljesystem, lackboxar och inredningssystem. Det ger oss möjlighet att utrusta verkstaden med allt den behöver, frånsett handverktyg. Visst har vi även ett visst inslag av sådana, men vårt fokus ligger på maskiner och annan utrustning.

Bland kunderna finns verkstäder i alla storlekar och inriktningar: personbil, lastbil, maskin, gummi, plåt och lack. Magnus och hans kolleger gläds åt alla kundmöten.

– Verkstadsfolket är väldigt trevliga och spännande människor. Det är människor som är lätta att trivas och kommunicera med. Utifrån det är det lätt att förstå behoven och göra något bra av alltsammans.

Rustar för flexibilitet

Sortimentet av billyftar omfattar modeller med kapacitet från 2 till 120 ton. Utbudet av däckmaskiner täcker behoven upp till hjuldiametrar på 2 700 millimeter.

– Det handlar om mogna produktgrupper, så till det yttre sker det inga större förändringar. Utvecklingen sker mer under ytan. Elektronik och andra system förbättras ständigt, vilket bidrar till att maskinerna inte blir lika påverkbara av den omgivande miljön, förklarar Magnus.

Inom både billyftar och däckmaskiner märks det att verkstäderna utrustar sig för flexibilitet.

– Tid är pengar, så det underlättar att ha tillgång till olika lyftar för olika behov. På personbilssidan ser vi hur större hjuldiametrar och ökade fälgbredder ger behov av större maskiner.

Bygger nytt i Skövde

Sedan starten har verksamheten bedrivits i Tidan. Lokalerna är sedan länge för små, så det är med glädje som företaget nu bygger nytt i Skövde. Där får företaget tillgång till 1 100 kvadratmeter, vilket ger välbehövligt tillskott av lageryta.

– Vi har hög lagerhållning av både nya produkter och reservdelar. Dagens lokaler är inte ändamålsenliga för detta, varken i storlek eller utformning, så flytten blir ett stort lyft för oss.

Nybygget inkluderar även en butik.

– Även i fortsättningen kommer största delen av försäljningen att ske ute hos kunderna, men butiken ger oss en mötesplats där vi även kan visa delar av sortimentet, tillägger Magnus, som ser fram emot att företaget får fira sitt 20-årsjubileum i nya lokaler.