Continental omorganiserar för att skapa mervärde genom att sammanföra affärsområden, under konceptet Conti360° Solutions. Vilket omfattar en del nyheter.

Continental har slagit ihop sitt utbud av tjänster för fordonsflottor och åkerier under konceptet Conti360° Solutions. Omorganisationen sätter ett starkare fokus på digitalisering och hållbarhet och möter därmed marknadens efterfrågan mer på detsamma där nya krav på datadriven hantering och digitalisering i stort återspeglas. Den strategiska ihopkopplingen av tjänster kommer även stödja åkerinäringen genom att tillgodose det växande behovet av hållbarhet i logistiksektorn. Initiativet är en del av Continentals strategiska program Vision 2030 som presenterades i december förra året.

Fokus på hållbarhet och digitalisering
Continental driver ständigt utvecklingen framåt och använder i allt högre utsträckning datadrivna tjänster som en del av fokuset på förebyggande underhåll – en nyckelfaktor i Logistics 4.0. Med Conti360° Solutions går nu Continental från däcktillverkare och leverantör av olika däcktjänster till att erbjuda mer av helhetslösningar – integrerade med varandra. I Conti360° Solutions ingår ContiConnect, ContiPressureCheck och ContiLifeCycle, inklusive regummeringsprodukterna ContiRe och ContiTread – samt hantering av däckstommar.

Vägen till integrerad helhetsleverantör
Conti360° kan se tillbaka på över 40 år av tjänster för fordonsflottor och åkerier där en europatäckande jour-service blev starten år 1978. Alltsedan dess har affärsområdet etablerat sig som en partner för däckhantering som återfinns i mer än 25 länder där kunder ges tillgång till service via ett nätverk med över 7 000 servicepartners.

Uppdrag 2050
Continental erbjuder redan idag många fordonsflottor och åkerier milkontrakt och ett brett utbud av däcktjänster under Conti360° Solutions. Som tillägg finns också intelligenta däck som genom sensorer och programvaror övervakar däckens status. Genom samarbete med utvalda åkerier har Continental kunnat befästa det mervärde som genereras åt kunderna genom att sammankoppla däck, sensorer, telemetridata, algoritmer och molnet.

På väg mot en tjänstebaserad affärsmodell
Utöver att vara leverantör av premiumdäck så fungerar Continental också som partner där bolaget gemensamt med kunder, i synnerhet åkerinäringen, utvecklar lösningar på framtida utmaningar. Som en av världens största leverantörer av elektronik, sensorer och programvaror i mobilitetssektorn så siktar Continental på att vara marknadsledande inom tjänstebaserade digitala lösningar – som senast 2030. Att integrera digitala däckövervakningslösningar i Conti360° Solutions avtal är nästa steg när det kommer till att hjälpa företag i åkerinäringen med att fortsätta sin resa mot stegrad digitalisering.