Detta är resultatet av en konsekvent tillämpning av alla redan befintliga och under utveckling befintliga teknologier.

– Vi ser fortfarande stora optimeringsmöjligheter i flottans förbrukning för framtiden. I våra innovationer som nu befinner sig i koncepfasen eller i förutvecklingen finns ännu mer ytterligare besparingspotential med upp till 2 liter per 100 kilometer, förklarar Nikolai Setzer, styrelseledamot Continental.

I beräkningen ingår mer än 20 teknologier som nyligen blev standard eller som befinner sig under utveckling. Continental ökar därmed nyttofordons effektivitet, minskar CO2-utsläpp och gör att godstransporter blir ännu mer ekonomisk.

Vissa aktuella lösningar, bland annat viktreducerade luftfjädrar och bränslebesparande däck samt minskad diesel-oxidationskatalysator, har nyligen presenterats.