Åkerinäringen står inför ett högre kostnadstryck än någonsin tidigare. Högeffektiv vagnparkshantering blir därför en viktig faktor för att logistikföretag ska hålla sig konkurrenskraftiga på en utsatt marknad. Nu introducerar Continental en uppgraderad däckhanteringstjänst, ContiConnect, för att möta behoven och kunna ge ett heltäckande erbjudande vad gäller däckhantering. Systemet tillhandahåller verktyg utformade för att effektivisera vagnparkshanteringen och göra den både smidigare, mer hållbar och bättre anpassad för framtiden.
Continental lanserar först ett standardpaket för däcktryck och temperaturmätning – längre fram släpps också en avancerad version som dessutom kan samla in en rad ytterligare data, såsom mönsterdjup och däckstatus.

I början av 2022 påbörjade Continental processen med att överföra den befintliga kundbasen till ett nytt system.

– Efter att ha flyttat över de befintliga kunderna till den nya uppdaterade ContiConnect, så har vi lagt grunden för en framtidens hantering av däckresurser, säger Ralph Benack, chef för Fleet Solutions EMEA på Continental och fortsätter. Den nya On-Site-appen gör att användaren får tillgång till ContiConnect 2.0 direkt i sin smartphone, vilket gör den mycket användarvänlig. Driver App, On-Site-appen och den nya webbportalen ger nu alla användare den lösning de behöver för varje enskilt ändamål.

ContiConnect 2.0 gör det möjligt för åkeriföretag att dra nytta av högre utnyttjandegrad av sin vagnpark, sänkta kostnader och tidsbesparingar, då de kan schemalägga underhållsarbeten och verkstadsbesök proaktivt. Detta i sin tur hjälper till att förhindra oförutsedda haverier ute på vägarna.

– Med ett bättre däckunderhåll kan vagnparkerna också spara bränsle, vilket leder till sänkta koldioxidutsläpp, och undvika att behöva byta ut däcken i förtid, fortsätter Benack.

ContiConnect 2.0 har redan visat sitt värde i samarbete med utvalda kunder. G.Webb är ett brittiskt bulktransportföretag baserat i Cambridgeshire. Som långvarig användare av Continental Digital Solutions-sortimentet hade företaget både de praktiska kunskaperna och erfarenheten som krävdes för att stötta Continental i utvecklingen av systemet.

– Den nya portalen är tydligare och lättare att tolka då eventuella problem visas på ett mer lättbegripligt sätt, säger Paul Broker, Fleet Engineering Director på G.Webb och fortsätter. Det är enkelt och går snabbt att hämta relevant information som sedan kan skickas vidare till aktuell verkstad. En liten förbättring, som gör en stor praktisk skillnad. Continental Digital Solutions-paketet har helt klart förändrat vårt sätt att arbeta. Det är exempelvis mycket enklare att förutsäga vilken arbetsbelastning verkstaden har och vi råkar sällan ut för däckhaverier numera. Mer data om mönsterdjup, återstående livslängd och generellt skick på gummit i däcket kommer sen att förbättra arbetsprocesserna ytterligare.