Containertjänst har tagit fram en certifierad låsbom i den högsta säkerhetsklassen, klass 5 – SFF 1051 utgåva 2.

Produktnyheten Boom5 är en robust, korrosion- och väderskyddad låsbom. Bommen är designad för att skydda låset och att försvåra intrång i containrar. Containertjänst nya klass 5 låsbom, Boom5, är gjord av massivt sätthärdat stål som härdats genom karbonitrering för att stå emot och försvåra nedfrysning och angrepp av skärverktyg. Boom5 har även en invändig förstärkning som försvårar mot uppfläkning av kåpan. Boom5 passar de flesta låshus på marknaden med minst 27 mm bygelhöjd.

Boom5 är monterad som standard på klass 2 container och låsbommen kan installeras på befintliga containrar.

Källa: Containertjänst.