Colmec AB presenterar att de fortsätter nu den långsiktiga miljö- och hållbarhetssatsning och tar ännu ett steg framåt genom att ge däck ett mer hållbart och grönare liv genom att förtydliga arbetssättet genom Colmec Circle.

I hållbarhetsarbetet idag utgör redan själva regummeringen av det utslitna däcket en viktig miljöaspekt genom en kraftig besparing av jordens resurser, då cirka 80 procent av det utslitna däcket återanvänds. I det dagliga arbetet reduceras även kunders bränsleutsläpp genom att mobila axeltekniker justerar och åtgärdar snedställda axlar som därmed blir korrekta och däcken rullar mycket lättare på fordonet. Våra däcktekniker utför även hjulstatuskontroller ute i fält på våra kunders fordon beträffande däckens- och hjulens kondition samt kontrollerar det mycket viktiga hjultrycket så att detta är korrekt. Dessa förebyggande tjänster och åtgärder säkerställer goda förutsättningar för att maximera däckens totala livscykel ute på vägarna.

Erbjuds renovering

Kunder erbjuds även renovering av sina fälgar, för en mer hållbar totallösning.

Återanvändning av det utslitna kasserade däcket utgör en viktig del i ett mer hållbart kretslopp. Råvaror från de uttjänta däcken har goda egenskaper och kan redan idag återanvändas.