Sandahls Åkeridel startade för snart 70 år sedan, med Klevhults Åkeri. Efter hand köptes 26 åkerier upp runt Värnamo.

Nu är det en koncern med flera ben att stå på. En av satsningarna är kombiterminaler, med omlastning från bil till järnväg och tvärtom. De första terminalerna startades i Nässjö, Jönköping, Helsingborg, Sundsvall, Luleå och Umeå.

– Som terminaloperatörer är vi specialister på Norrland, långa transporter, säger Thord Sandahl.

Nu driftar koncernen också den alldeles nyöppnade terminalen på Hisingen, Arken, i Göteborg.

Thord Sandahl är tredje generationens åkare men satsningen innebär inte att han sviker eller tvivlar på åkeriernas betydelse.

– Att koordinera frakter med lastbilar och tåg är ett mycket viktigt steg. En effektivisering i all led är ett måste. Om vi ska genomföra politikernas krav till år 2030, ett minimering utsläpp av koldioxid, så måste vi radikalt lägga om strategi och trafikkultur i det här landet, säger han.

Den gamla terminalen i Göteborg, Gullbergsvass, har stängts för byggstarten av Västlänken, pendeltrafik under jord. Ungefär hundra lastbilar om dagen slipper nu köra in i de centrala delarna av stan. Arken har öppnats.

Bil, tåg och båt

Thord Sandahl vill med kombiterminalerna tar vara på järnvägens fördelar i kombination med gods på väg.

– Vi måste få in ett sunt tänkande i åkeribranschen. Att koordinera lastbilar med tåg på en terminal är ett viktigt steg. Vi måste ständigt bli effektivare.

Arken ligger i yttre hamnen och har finansierats av Trafikverket och Göteborgs kommun. Med sjöfart möts tre trafikslag.

– Den har bästa läget av alla våra terminaler och är kronan på verket. En jättepotential. Vi har fyra fem tågavgångar här per dygn. Första två månaderna kom vi upp i samma volym som vi sammanlagt hanterar på våra tre terminalerna i norr. En utbyggnad lär inte dröja, säger Thord Sandahl.

10 000 trailrar per år kommer att lastas om i Göteborg på de sex elektrifierade spåren.

Respekt

Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn:

– Teamet som projekterade lyckades bygga terminalen på rekordtid, tolv månader och klarade ändå att hålla budget och kvalitet. Olyckskorpar hade tvivladt. Redan nu har vi större volymer mot på det gamla stället.

Han sa att denna satsning väckt respekt.

– Sedan tidigare har vi konceptet med rail-port med ett stort antal export- och importhamnar. Och nu detta. Jag tror inte det finns någon motsvarighet i världen till vårt system. Hamnens infrastruktur har aldrig varit bättre. Nu har vi ett väldigt bra godsnav.

Kårestedt sa att Göteborgs Hamn har hittat harmoni att hinna göra investeringarna i god tid:

– Det har varit som att öppna ett kinderägg: Vi har fått mer business, bättre miljö och en stadsutveckling som kan ske på ett bra sätt – Västlänken.

 

Fakta

Kostnad: 150 miljoner.

Antal spår: Sex elektrifierade.

Kommande hamninvesteringar: Åtta miljarder till djupare farleder, till nya logistikområden, en ny hamndel och ytterligare en järnvägsterminal. Plus sådant som Trafikverket ska göra.

Västlänken: Pendeltrafik under jord.

Intermodal trafik: Kombinerad trafik med olika trafikslag.