– Vi har jobbat utifrån tre scenarier. Det första var att bevara linbanan i sin helhet. När det inte var möjligt hoppades vi kunna rädda en av de fyra delsträckorna. Dessvärre har förhandlingarna mellan ägaren Nordkalk och en del av markägarna strandat, så nu återstår det tredje alternativet. Det går ut på att rädda stationerna och då i första hand centralstationen i Malmberga. Där har vi klartecken med övertagandet, plus att vi har Kalkbrottsutsikten vid brottet i Forsby, berättar Klaus-Jürgen Schmidt, ordförande i föreningen Kalklinbanans vänner.

Invigdes 1941

Den 42 kilometer långa kalklinbanan är byggd av Nordströms Linbanor och invigdes 1941. Ursprunglig ägare var Skånska Cementgjuteriet. Nordkalk tog över 1990 och använde linbanan fram till 1997. Det har sedan dess varit många turer kring kalklinbanans framtid.

Kalklinbanans Vänner bildades 2002. Medlemmarna har genom åren pendlat mellan hopp och förtvivlan. När linbanans öde nu blivit klart kliver föreningen in i en annan fas. Nu gäller det att mobilisera kraft för att bevara, levandegöra och utveckla det som finns kvar. Och det är trots allt en hel del.

Centralstationen i Malmberga är en minst sagt imponerande anläggning, fortfarande i fullt intakt, inklusive verkstad, fordon och maskiner. Lägg därtill Kalkbrottsutsikten i Forsby. Anläggningen nere i brottet är också ett viktigt industriminne. Den ägs av Nordkalk, men det utesluter inte guidningar vid särskilda tillfällen.

Klaus-Jürgen Schmidt berättar att föreningen har – och haft – en bra dialog med Nordkalk. Företaget skjuter till kapital vid föreningens övertagande av centralstationen i Malmberga.

Nordkalks ledning var även positiv till att föreningen skulle överta en av delsträckorna och garanterade då att bekosta en framtida rivning, om en sådan skulle bli aktuell. Garantin skulle gälla i fem år, men en del av markägarna krävde mycket mer än så för att acceptera nya servitut, varpå förhandlingarna strandade.

Blickar framåt

I detta nya läge blickar föreningen framåt. Det lär bli minst lika intensiva år framöver. Även om centralstationen till stora delar är i gott skick finns det påtagliga behov av upprustning. Föreningen hoppas därför på byggnadsminnesförklaring och ser goda möjligheter till detta. I planerna ingår också investeringar som underlättar att ta emot besökare.

– Vi vill göra Malmberga till ett informationscentrum, som på olika sätt levandegör kalklinbanans historia. Det vill vi göra med guidningar, utställningar, filmvisningar med mera. Naturligtvis vill vi kunna visa en modell av hela sträckningen.

När det gäller dokumentation, visningar och guidningar startar föreningen inte från noll. Tvärtom. Det finns flera filmer som berättar om linbanans historia, funktion och hur det varit att jobba på anläggningen. Föreningen har även bjudit in till öppet hus.

I år blir det öppet hus i Malmberga lördagen den 13 september, då det utlovas en dag för hela familjen.

Dagen efter, söndagen den 14 september, bjuder föreningen in till aktiviteter vid Kalkbrottsutsikten i Forsby. Det sammanfaller med kulturarvsdagen, som i år bär temat ”I krigens spår”. Kalklinbanan uppfördes under tiden som andra världskriget pågick, så tveklöst finns det en koppling.

Samverkan

Kalklinbanans Vänner samarbetar sedan tidigare med olika föreningar, organisationer och institutioner. Nu hoppas föreningen kunna öka denna samverkan ytterligare. Som ett steg i detta bjöd föreningen nyligen in till en workshop. Den inleddes med ett besök i Malmberga, följt av en diskussion om vägval, utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för finansiering.

Workshopen vände sig till aktörer utmed hela sträckningen och leddes av Torsten Nilsson, intendent vid Arbetets museum. Kvällen bjöd på många frågeställningar och idéer att beakta och jobba vidare med.

– Vi vill hitta samverkan mellan olika aktörer. Det inbegriper offentlig sektor, entreprenörer, föreningar och andra grupperingar inom idrott, natur och kultur. Vi kan dra nytta av varandra och tillsammans utveckla besöksnäringen i området, säger Klaus-Jürgen Schmidt.

– Vid nästa möte stakar vi ut riktlinjerna för vårt fortsatta arbete – på både kort och lång sikt. Vi har redan idag goda möjligheter att ta emot grupper av besökare. Det gäller både Malmberga och Kalkbrottsutsikten. På tre års sikt har vi utvecklat verksamheten ytterligare och kan erbjuda en fullgod museiverksamhet, förutspår Klaus-Jürgen Schmidt.