Redan i november 2012 ersatte man en jordbrukstraktor som tjänstgjort i gruvan i 15 år med en Zetrosdragare. Resultatet blev så bra att man senare även ersatte de återstående två fordonen med Zetros dragbilar.

Företaget jämförde bränsleförbrukningen hos sin första Zetros med tidigare fordon, och resultatet var imponerande: Det Allisonutrustade fordonet förbrukade 22 procent mindre bränsle än den manuellt växlade jordbrukstraktorn som det ersatte.