– I dagens klimatdebatt talas det mycket om vikten av låg klimatpåverkan när det gäller själva byggandet och transporter. Vår studie visar att dessa spelar betydligt mindre roll än klimatpåverkan från material och underhåll. Och träet vinner stort på de här punkterna, säger Peter Jacobsson, utvecklingschef på Martinsons Byggsystem, som medverkat i LCA-studien tillsammans med Moelven Töreboda, som båda ingår i Svenskt Träs Träbrogrupp.

Träbron släpper ut 79 ton fossila CO2-ekvivalenter under sin livstid jämfört med betongbron som släpper ut 127 ton.

– Trafikverket bygger drygt 150 vägbroar varje år. Därtill kommer andra typer av broar och de som byggs av kommuner och privata aktörer. Broprojekten innebär en avsevärd klimatpåverkan, så det här är viktig kunskap för alla aktörer inom branschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter.

Bilden visar den vackra träbron i Gislaved och fotograf är Sören Håkanlind.