– Vi är väldigt glada över att ha vunnit uppdraget och det är roligt att få vara med och utveckla infrastrukturen i norra Stockholm, där leden utgör en viktig förbindelse mellan E18 och E4.

Denna typ av entreprenad passar oss mycket bra och vi kommer att nyttja flera kompetenser inom bolaget, säger Håkan Nyman, arbetschef Svevia.

Entreprenaden omfattar bland annat byggande av planskilda korsningar, en separat gång- och cykelväg samt breddning av befintlig väg till två körfält i vardera riktningen.

Ombyggnationen berör Sollentuna, Upplands-Väsby samt Järfälla kommun och byggtiden är beräknad mellan maj 2016 och september 2018.