Byggelement levererar stomsystem och betongelement över stora dela av landet. Bolaget investerar nu 15 miljoner i nya lastbilsekipage och lastbärare. Genom dessa investeringar i nya lastbilsekipage för självlastning på järnvägen och lastbärare med standardiserade mått, kommer fler transporter kunna genomföras på tåg. Transporterna kommer framförallt att ske från Byggelements fabriker i Ucklum och Katrineholm.

Genom att kunna öka transporterna på järnväg då lastbilarna och lastbärarna passar ihop med tågtransporter så öppnas marknaden upp även för Norrland då det tidigare inte har varit ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra så långt med lastbil.

Idag sker mycket av Byggelements vägtransporter Swerock men enligt Carl Rülcker, VD för Peab kommer inte Swerocks volymer minska utan genom en ökad efterfråga på produkterna behövs både järnväg- och lastbilstransporterna för att möta marknadens behov då det händer mycket i Norrland. Det samhällsbygget vill Byggelement vara en del av.