– För att resandet ska fortsätta öka behöver fler städer och andra destinationer förstå vikten av att ge turistbussen rätt förutsättningar, inte minst vad gäller infrastruktur. Bra påstignings- och avstigningsplatser vid entréer, möjligheter till parkering och vila för förare i samband med olika event och säkra nattparkeringar till exempel, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag.

I den nya rapporten ”Svenska folkets resvanor med buss 2014, Turist- och beställningstrafik” som publiceras idag den 12 oktober finns en rad färska fakta:

Tyskland är den populäraste destinationen utomlands, följt av Danmark och Norge.Stockholm är vanligaste destinationen i Sverige, följt av Göteborg.Besöka släkt och vänner är det vanligaste syftet med resan, shopping griper en andraplatsResenärerna inom turist- och beställningstrafik har högre utbildning än resenärerna på linjetrafik.

– Det är bra siffror för branschen och man får heller inte glömma att en välmående bussbransch främjar många andra branscher i Sverige. Många evenemang, mässor, teatrar och shoppingplatser gynnas av bussturisterna, säger Mikael Persson, ansvarig för turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag och fortsätter:

– Resenärerna ser också flera fördelar med att resa med buss. Det är bekvämt, det är det säkraste sättet att ta sig fram på väg och det är socialt. Det är kul att resa tillsammans.