Med Budbee samlas transportföretagens kapacitet i en webbtjänst. Det ger kunden möjligheter att boka ledigt utrymme. Eftersom tjänsten ger möjligheter att öka fyllnadsgraden i transportfordonen skapas förutsättningar att skapa en attraktiv prisbild.

Budbee är inriktad på mindre försändelser. Tjänsten är öppen för kunder av alla slag, men vänder sig främst till företag. I dagsläget sker upphämtning inom Storstockholm, men leveranser kan göras i hela landet. Både hämtning och lämning sker inom tidsfönster på vardera två timmar.

Enkelt för alla

Förfarandet är enkelt. Kunden går till budbee.com, väljer plats för upphämtning respektive avhämtning och anger vilken storlek på fordon som transporten anses kräva. Efter ytterligare ett klick får kunden besked om när transporten kan göras och vad den kommer att kosta.

I nästa steg anger kunden uppgifter för hämtning och avlämning. Likaså anger kunden sina egna uppgifter och beskriver vad som ska transporteras. Slutligen skickas uppdraget till den mest lämpade bilen.

Allt görs direkt på webben – även betalning. Budbee erbjuder även ett gränssnitt anpassat för återkommande kunder.

Dynamisk prissättning

Prissättningen är dynamisk, så prisbilden påverkas av tidpunkt och veckodag.

– Vi får testa oss fram med prissättningen i dialog med transportörerna. Det är viktigt att hamna på en nivå som känns bra för alla och att vi hittar rätt dynamik i prissättningen, säger Fredrik Hamilton, vd i Sendus Sverige AB.

Kunden kan följa transporten i realtid via smartphone, platta eller dator. Mottagaren får ett sms när transporten närmar sig.

– Klara besked underlättar för både kund och transportör. Kommunikationen mellan parterna minskar dessutom risken för bomkörningar, framhåller Fredrik.

– Transporterna är dubbelt miljösmarta. Dels för att tjänsten hjälper till att fylla bilarna, dels för att vi klimatkompenserar alla koldioxidutsläpp genom organisationen Zeromission, säger Fredrik.

För att ansluta sig till Budbee måste transportföretaget uppfylla vissa krav.

Tjänsten är kopplad till managementsystemet Sendus Fleet, som hjälper transportledningar och chaufförer att hålla reda på sina körningar via webb och smartphone.