– Även om lastbilschauffören lyckas reda ut situationen kan det vara väldigt obehagligt både för mötande trafikanter och för lastbilschauffören själv om lastbilsekipaget kommer ur kurs i en nedförsbacke, säger Mats Sabelström, bromsspecialist på Volvo Lastvagnar.

Bromsar släpet

För att minimera risken för den här typen av olyckor och incidenter har Volvo Lastvagnar utvecklat ett system – Stretch Brake – som automatiskt bromsar släpet och rätar upp ekipaget i nedförsbackar med svåra underlag.

– Omkring 15 procent av de totalt 30 000 allvarliga trafikolyckorna som sker i Europa varje år involverar lastbilar, trenden är sakta nedåtgående1. Med effektiva bromsar, stabiliseringssystem och kollisionsvarningssystem hjälper vi redan idag förarna att undvika riskfyllda situationer under besvärliga förhållanden. Strech Brake är ytterligare en viktig del i vårt långsiktiga arbete för att öka trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor där lastbilar är inblandade, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och säkerhetsdirektör på Volvo Lastvagnar.

Bättre stabilitet

Strech Brake är ett komplement till ekipagets elektroniska stabiliseringssystem (ESP) – också det en lösning som Volvo Lastvagnar var först med i lastbilsvärlden. Medan ESP är som mest effektivt vid högre hastigheter, är Strech Brake bara aktivt under 40 km/h. Båda bidrar till en bättre stabilitet och enklare styrning.

– Man kan kalla Strech Brake ett lågfarts-ESP. När ekipaget närmar sig en nedförsbacke aktiverar föraren systemet manuellt. När föraren sedan släpper gaspedalen punktbromsas släpet automatiskt tills backen är avklarad och farten kan höjas igen, berättar Mats Sabelström.