Nyligen berättade Bring om sina nya partnerskap för godstransporter med Närkefrakt och LBC Frakt i Värmland. Samarbetet med Skellefteå lastbilsstation är ytterligare ett led i Brings offensiva positionering som den ledande nordiska logistikspelaren.

– Vi gläder oss åt samarbetet med Skellefteå lastbilsstation som täcker så gott som hela Norrland med hög kvalitet. Det är ett viktigt led i att växa Brings industrialiserade godsverksamhet i Sverige, till förmån för våra nordiska och svenska kunder, säger Thomas Tscherning, koncerndirektör Bring Logistik Norden.

Skellefteå lastbilsstation får i och med samarbetet ökade volymer, vilket stärker deras erbjudande även gentemot övriga kunder.

– Vi vill behålla vår neutrala ställning på marknaden men även fortsätta att växa och har behov av att ingå i ett större nätverk. I detta beslut har Bring visat sig vara en attraktiv partner och vi ser långsiktigt på samarbetet, säger Magnus Svedberg, marknadschef Skellefteå lastbilsstation.