Det skräddarsydda systemet kan manuellt utlösas både i och utanför hytten. Funktionen ger föraren tid att ta sig i säkerhet och om möjligt, skydda maskinen och omgivningen från ytterligare skador. Omgivningen varnas genom att en ljud- och ljussignal aktiveras.

Brandsläckningssystemet har 16 munstycken och aktiveras automatiskt i motorrummet och under hytten när brand upptäcks och maskinen är parkerad. Vid körning larmas föraren och kan då utlösa systemet manuellt. Vätskan i systemet är inte lika aggressiv på komponenter som konventionella pulversystem vilket ger ökad livslängd, hög tillgänglighet och låga reparationskostnader.

Systemet har genomgått intensiv testning, och i de flesta fall kommer systemet att helt släcka branden. Swecon kan erbjuda service på plats för regelbunden kontroll av systemet för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.