Det säger Skogsindustriernas VD, Carina Håkansson.

Beslutet om att nu tillåta 64-tons lastbilar i Sverige är ett första steg. Det är angeläget att regeringen fortsätter arbetet med att snart också besluta om 74-tons lastbilar i Sverige.

74-tons lastbilar är normallånga lastbilar, men de förses med två ytterligare hjulaxlar vilket gör att slitaget på vägen inte ökar. Fördelarna är flera. Det sänker de klimatpåverkande utsläppen och bränsleförbrukningen med 15 procent samtidigt som trafiksäkerheten ökar då antalet bilar på vägarna blir färre. Genom att bränslekostnaden sänks stärks också skogsnäringens konkurrenskraft. Det lägger grunden för fler jobb och än starkare tillväxt i bioekonomin.

– Finland tillåter sedan 2013 lastbilar tyngre än 74 ton. Det ger den finska skogsindustrin en konkurrensfördel jämfört med den svenska och gör att ett beslut om 74-tons lastbilar i Sverige brådskar, trots dagens beslut om 64 ton, säger Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna.