Många arbetsljusproducenter inom gruvindustrin har inte kapacitet att utforma och utveckla egna optiklösningar, utan använder standardkomponenter från husbelysning eller utomhusstrålkastare i sina system.

Det innebär att risken för bländning ökar i takt med ljusstyrkan och att mötande förare lätt får ljuset i ögonen. Detta var ett så stort problem på många gruvarbetsplatser där man testade LED-arbetsbelysning att många gick tillbaka till sina tidigare belysningssystem, trots LED-teknikens många övriga fördelar.

I samråd med företrädare för gruvindustrin bestämde sig därför Hella Mining för att investera i utvecklingen av ett optiksystem som kunde rikta ljuset bara dit det behövdes. Resultatet Zeroglare ger operatören bättre sikt och ökad säkerhet utan att blända mötande operatörer vid arbeten såväl ovan som under jord.