Åkeribranschen var först att införa rutinen. Men det skedde under suck och stön. ”Kränkande, ett brott mot den personliga integriteten” hördes det från de som protesterade.

Nu är det andra tongångar.

Svåra olyckor med tung trafik och en berusad förare inträffar ändå titt som tätt.

Sveriges Åkeriföretag vill gå längre och införa alkolås.

I dag är det ett vedertaget fakta att tio procent av befolkningen har alkoholproblem, oavsett yrke.

Lars Klevensparr är föbundsdirektör för Räddningstjänsten i Stor-Göteborg:

– Vi vill inte riskera olyckor med de tunga fordon som i hög hastighet kör ut för att släcka bränder. Vår personal har inte mer bekymmer med alkohol än man har på andra arbetsplatser.

Daglig koll

Att blåsa i en alkomätare när dagen börjar är bland brandmän lika naturligt som att skyliften, alla vattenslangar och annan utrustning kollas.

Peter Carnebratt är stationschef för 40 man på Kungsbacka brandstation:

– Kontrollen är för allas säkerhet. För personalen och för allmänheten.

Att testa nykterheten när larmet gått och det är dags att släcka en eldsvåda skulle förstås inte fungera när det brinner i knutarna. Därför får alla blåsa vid ankomsten till jobbet.

Om någon blåser positivt så får denne stanna kvar på stationen för ett snack med chefen.

Carnebratt:

– Den personen kanske inte mår bra och då kan vi ta tag i problemet tidigt. Ingen ska vara påverkad på arbetet. Men än så länge har ingen blåst positivt bland våra brandmän i Kungsbacka.

Tänker till

Stefan Johansson tycker att det är en bra rutin:

– Helt okej. Man får tänka till om man är på en tillställning kvällen före.

Kollegan Urban Bomgren:

– Bra att ribban höjts. Åkerier och ambulanssjukvården ligger före oss. Alkoholkulturen på arbetsplatserna rent allmänt har förbättrats, detta gör nog att ytterligare ett steg tas i den riktningen. Tidigare var det kanske någon som tog sista ölen för sent, det görs inte längre.

Bomgren, som också jobbar fackligt, säger att det nu också finns en handlingsplan ifall någon skulle utmärka sig.

– Det ger en proffsigare organisation.

Hallands landsting införde rutinen, 2009 för ambulanssjukvårdarna.

 Sjunde året

Susanne Svensson, verksamhetschef ambulanssjukvården i Halland:

-Vi var tidigt ute. Tillsammans med facken – Kommunal, Vårdförbundet och Ledarna – kom vi fram till att detta är en trygghet för medarbetare och arbetsgivare. Vi har väggfasta alkomoduler som kräver kortidentifiering. Om det skulle bli ett utslag så går en sökning till ambulanschef i beredskap.

Kommissarie Fredrik Wallén, polisen, är först tveksam till uppgiften om daglig alkoholkontroll sker bland brandmän. Efter att ha kontrollerat saken återkommer han:

– I polisutbildningen ingår ett drogtest. Vi är vaksamma på när någon får en drogproblematik. Om någon sätter sig onykter i en bil så ingriper vi.

Ett icke-problem

Han säger att onykterhet i tjänst bland polisanställda upplevs som ett obefintligt problem.

– Men jag kommer ihåg ett ärende från slutet av 90-talet då en spritdoftande polis satte sig i tjänstebil och skulle åka iväg för att hålla ett förhör. Vi har laglig skyldighet att ingripa. Stickprovskontroller är inget vi övervägt.

Trots detta resonemang har polisen ett utvecklingsprojekt, ”Polisbil 2018”, där frågan om att sätta in alkolås i tjänstebilarna, men alltså inte utryckningsfordon, övervägs.