Ford installerade nyligen företagets största produktion för dieselmotorer i Dagenham, Storbritannien. Den nya superanläggningen innehåller en produktionslina för Fords helt nya 2,0-liters EcoBlue-dieselmotor, och har en kapacitet att kunna leverera 350 000 motorer per år. Produktionens vatten- och energianvändning kommer vara bland den lägsta hos Fords produktionsanläggningar.

Ford har satt upp målet att minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent under perioden 2010-2025. Målet att minska vattenmängden per producerad bil med 30 procent har redan nåtts under perioden 2009-2015, en siffra företaget gärna förbättrar ännu mer. Den nya produktionen i Dagenham förväntas kunna spara 17,5 miljoner liter vatten jämfört med 2011.

– Ända sedan Henry Ford introducerade den mobila produktionslinan vid företagets start har Ford legat i framkant vad det gäller produktionsinnovation, och vår nya anläggning i Dagenham är inget undantag. Vi använder den senaste teknologin för att säkerställa att vår produktion av den nya EcoBlue-dieselmotorn kan möta de höga krav som ställs rörande hållbarhet. Det är viktigt för oss att hela tiden sträva efter att uppfylla våra globala miljömål, säger Linda Cash på Ford Europa.