Drifts- och underhållsavtalet löper på fem plus två år och gäller för sträckorna Luleå–Murjek, 145 km och Haparandabanan (Boden–Haparanda), ca 160 km. Haparandabanans del mellan Kalix och Haparanda är relativt nybyggd, övrig sträckning har rustats upp de senaste åren. Haparandabanan är en internationellt viktig järnvägslänk mellan Sverige och Finland, vidare in i Ryssland.

På sträckningen mellan Malmberget och Luleå går tio tåg per dygn från LKAB:s anläggning i Malmberget, tillsammans med persontrafik. Kraven på ett gott drifts- och underhållsarbete ökar med längre och tyngre tåg på sträckan.

– Självklart är det ett utmanande uppdrag både med tanke på det ökade slitaget och med en intensiv trafiksituation. För båda järnvägssträckorna ligger det i vårt uppdrag att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster, säger Robert Eriksson, affärschef Rail.