– Uppdraget är att med beläggningsåtgärder förbättra vägens framkomlighet och säkerhet. För att vi ska kunna göra det begränsas framkomligheten något för trafikanterna under den tiden. Vi är mycket måna om säkerheten och kommer att använda vägvakter för att trafiken ändå ska flyta på så smidigt som möjligt, säger B-O Forsberg, Svevia.

I Västerbottens inland utför Svevia fem stora underhållsbeläggningar under sommaren.

– De längre sträckorna som vi arbetar på i sommar är på E12 mellan Blåvikssjön – Tara och Yttervik – Tärnaby samt på väg 365 mellan Husbonliden – Enebacken och väg 984 mellan Björksele och Norrbyberg samt väg 363 Holmfors – Sappetsele.

Totalt rör det sig om cirka 72 kilometer väg som får förbättrad beläggning till ett kontraktsvärde på cirka 62 miljoner kronor.