Stenpiren Resecentrum i Göteborg vann kategorin Public Transport med motiveringen att de genom sitt ännu inte helt färdigbyggda resecentrum gett staden en attraktiv och välfungerande knutpunkt och terminalbyggnad, samt ett nav för byten mellan spårvagn, buss och färja.

Helhetsgrepp med ansvar

Uppe på scen under transportbranschens stora festkväll på Elmia för att ta emot priset var Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik, och Marie Björk, projektledare för Stenpiren.

– Fantastiskt roligt! var deras reaktion, och de passade också på att utlova att de resecentrum som byggs framöver i hemregionen blir av samma miljövänliga snitt.

I kategorin Intermodal Goods segrade Real Rail, med motiveringen att företaget på ett målmedvetet och effektivt sätt utvecklat intermodala godstransportlösningar för kombinationen lastbil-järnväg.

Både i södra/västra Sverige och i mellersta/övre Norrland har Real Rail tagit ett helhetsgrepp med ansvar för stora delar av kedjan med egna lastbilar, lastbärare, järnvägsvagnar och kombiterminaldrift. Thord Sandahl, vd, och Hans Backman, vice vd, för Real Rail AB tog emot priset.