Fram till den första december 2015 hade Transportstyrelsen fått in 41 ärenden, beslut via telefon, om brott mot cabotagebestämmelserna. Och beslutat om sanktionsavgifter.

De flesta syndarna har stoppats i Sydsverige. Det visar en sammanställning som Åkeri & Transport gjort.

– Övervägande delen betalade direkt, säger Leif Steen, utredare på Transportstyrelsen.

Kostbar utrustning för att klampa ett fordon finns i varje polisregion. Den är till för att stoppa fortsatt färd i avvaktan på betalning. Men eftersom pengarna kommit fram snabbt har de prylarna inte behövt användas så flitigt alltså.

– Fast det tar tid vid ett stopp att förhöra föraren och samla in bevis. Formellt är det också ett hindrande, säger Steen.

Beloppet är fast, 40 000 kronor.

Snabb betalning

Han säger också att de allra flesta andra utländska fordon som stoppats, för brott mot körtiderna eller för att ha haft för tungt lastade fordon, har betalat direkt på plats.

– För brott mot kör- och vilotiderna varierar beloppen från 3 000 till 10 000 per förare. Vid överlast finns ingen gräns för förskottet, det varierar väldigt mycket.

Ingen maxgräns

– Om det är en chaufför som kör ett utlandsregistrerat fordon kan det finns överträdelser av kör- och vilotider, cabotageregler eller överlast.

Då har polisen rätt att begära beslut om förskott av sanktionsavgift.

Kör och vilotider drabbar föraren.

Transportföretaget har ansvaret om det gäller olagliga cabotagetrafik.

Vid överlast är det fordonsföraren som har ansvaret.

Röd linje

Vid kontrollen kan polisen besluta om förskott. Det överprövas på stående fot, genom ett telefonsamtal, av Transportstyrelsen.

– Polisen kan ringa på en direktlinje dygnet runt.

Om förskottet inte betalas, så kan Transportstyrelsen besluta om att stoppa fortsatt färd.

– Det öppnar deras verktygslåda så att de kan klampa fordonet.

Det finns en 24-timmarsspärr för klampningen.

Polisrapporten skickas till Transportstyrelsen som startar en utredning och skickar ut en underrättelse som företaget, föraren eller fordonsägaren får möjlighet att yttra sig om.

– Hindrandet, myndighetsbudet, kvarstår tills förskottet är betalt, alltså även när de 24 timmarna tickat iväg och utrustningen plockats bort.

I vissa fall bestämmer sig föraren för att åka ändå, polisen kan ju av förklarliga skäl inte vakta fordonet.

Indrivning

– Drar de iväg så har de bränt sina chanser. Då har vi ingen skyldighet att kommunicera vidare. Deras möjlighet att yttra sig försvinner. Då skickar vi ut ett beslut direkt och försöker driva in sanktionsavgiften.

Statistiken fram till 1 december:

• Kör- och vilotider: 385 slutliga beslut om påförande av sanktionsavgift.

• Överlastavgift 142 slutliga beslut om påförande av överlastavgift.

• Olaga cabotage 41 slutliga beslut om påförande av sanktionsavgift.

• Bulgarien 23, Polen 5, Tyskland och Rumänien 3 var, Litauen och Estland 2 var, Makedonien, Danmark och Lettland 1 var.

Så här fördelar sig antalet sanktionsavgifter på polisregioner:

Syd 24, Väst 8, Mitt och Bergslagen 2 var, Stockholm och Nord 1 var.