I ett banbrytande projekt har en skotare försetts med banddrift. Skogforsks utvärderingar visar på mindre markpåverkan, bättre förarmiljö och möjlighet att köra betydligt fortare än med konventionell teknik i skogsbruket.

Det svenska skogsbruket har de senaste åren gjort en strategisk satsning med ytterligare forskningsanslag till Skogforsk för att öka produktivitet, minska markpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Satsningen har bland mycket annat lett till projektet ”Gentle”, där man undersökt möjligheterna med banddrift på skotare istället för hjul. Skotaren är den skogsmaskin som transporterar virket från avverkningsplatsen och ut till avlägget där timmerbilar tar vid.

Inom projektet har Skogforsk sammanfört tillverkare av skogsmaskiner, Komatsu Forest, med tillverkare av bandvagnar, BAE Systems Hägglunds, för att gemensamt förse en skotare med banddrift. För att få en bra jämförelse mellan hjul och band utan påverkan från andra faktorer byggdes en Komatsu 845 om och utrustades med bandsystem från BAE Systems Hägglunds.