Entreprenör är BS logistic, som även är generalagent för ProSilva i Sverige och Norge. Företagets VD, Jaakko Aho, ser uppdraget i brandområdet som ett utmärkt tillfälle att få visa de bandburna maskinernas förtjänster på känsliga underlag. Sedan tidigare rullar ett par hjulburna maskiner från samma tillverkare i svenska skogar, varav den första varit i tjänst sedan 2003.

Fullvuxna maskiner

De båda bandburna maskinerna grundar sig på hjulburna modeller. Det är dels ProSilvas stora skördare, med beteckningen 910, dels skotaren 15-4ST, som lastar 16 ton.

– Det handlar om två fullvuxna maskiner. Genom bandutförandet, som ger stor bärande yta, ger de åtkomst till marker som annars varit svåra att avverka. Banden gör därför maskinerna särskilt lämpliga för svårt brandskadad skogsmark. Resultatet blir minimala risker för markskador, avledning av vatten och urlakning av tungmetaller, säger Jaakko Aho.

Låg tyngdpunkt

Skotaren har hydraulisk fullfjädring. Det ger komfort, men bidrar också till optimal fördelning av marktrycket. Därtill har skotaren exceptionellt låg tyngdpunkt, vilket också bidrar till att göra skotaren extra skonsam mot underlaget. Frigångshöjden är 80 centimeter. Bandbredden är normalt 80 centimeter, med möjlighet att gå upp till 100 centimeter.