Å&T skrev i förra numret om den märkliga situationen att marknaden skriker efter chaufförer. Men att utbildningen, den som går via arbetsförmedlingen, ligger nere sedan försommaren 2016.

– Utan elever tvingades vi skicka hem duktiga medarbetare, säger Mikael Vesterlund

Enligt TYA, Transportfacken, behövs 2 600 ny yrkesförare. Grönlunds trafikskola, klart starkast på marknaden, hade som oftast tidigare vunnit Arbetsförmedlingens upphandling, på olika orter i Sverige, från norr till söder. Det är AF som betalar utbildningen.

Yrkesakademien överklagade.

”Vi kunde inte förstå hur kvalitetskriterierna värderats. Grönlunds hade lagt sig 20 procent än våra anbud, som var lågt. Vi kunde inte se hur man till de priserna skulle kunna leverera den kvalitet som krävs”, sa Janne Andersson, VD för Yrkesakademien, till Å&T.

Godtyckligt

Efter åtta månader kom Kammarrättens dom.

Domstolen anser, liksom YA, att betygssättningen av det som bedöms vara mervärde i utbildningen är oklar. ”Förfrågningsunderlaget ger inte någon ledning avseende vad som utgör nivån för vad som minst kan förväntas för att målsättningen med utbildningen ska uppnås. Och vad som därutöver alltså utgör ett mervärde.”

Kammarrätten konstaterar att betygsättningen har öppnat för en alltför godtycklig bedömning, upphandlingen strider mot principerna om likabehandling och transparens (insyn).

YA har en vikande lönsamhet och inte samma ekonomiska muskler som dominanten Grönlunds, 212 procents kassalikviditet, enligt proff.se.

– Om vi tog en ekonomisk risk som överklagade? Nej, vi tappade allt och avvecklade verksamheten för en genomlysning av upphandlingen. Vi fick rätt på alla punkter. I bästa fall kommer utbildningen igång före sommaren, säger Mikael Vesterlund.

Roger Ljungser, Grönlunds:

– Det som hänt är olyckligt för branschen och arbetssökande som vill gå utbildningen nu när den här fördröjningen har uppstått. Vi kommer att ha en månad på oss att lämna nya anbud, från början av mars. Om utbildningen ska komma igång i maj förutsätter att det inte blir ett nytt överklagande.

Han är förvånad över domen.

– AF har använt i princip samma utvärdering tidigare och då har AF fått rätt i överprövnings-mål. Den upphandlande myndigheten bör ha en viss tolkningsfrihet. Nu drabbas branschen, arbetssökande och samhället i stort. Vi tror att vi har goda chanser i den nya vändan.

Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag:

– Det är inte bra att det blev så här. För oss som näring och marknaden hade det varit bättre om Kammarrätten valt den gamla modellen. Men rättsprincipen är att upphandlingen ska ske på rätt sätt, det ska vara konkurrens på lika villkor.

Andersson förutsätter att de som skriver underlaget till upphandlingen lärt sig, så att inte allt upphandlas på ett bräde, utan med olika avtalsperioder, så att riskerna sprids.

– Det ska inte heller behöva uppstå missförstånd, säger han.