Avtalet omfattar ca 45 000 arbetstagare. Båda parter har rätt att senast den 30 september 2018 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2019.

– Vi är glada att ha träffat ett avtal som ligger i linje med märket och att företagen har förutsättningarna klara under en lång period säger Mattias Dahl, VD på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.