Det var i samband med en testkörning av Volvos nya dubbelkopplingslåda, se annan plats i denna tidning, som vi fick tillfälle till en exklusiv intervju med Almqvist. Han avslöjade att även Volvo har kommit bra mycket längre, än vad som tidigare framskymtat, i denna för trafiksäkerheten så viktiga fråga – nämligen möjligheten till runtomsikt från förarplats.

Olika källor

-Visserligen har vi sagt att det tar lång tid att utveckla ett dylikt system, säger han, faktiskt har vi nämnt upp till fem eller tio år, men det har vi gjort för att vara på den säkra sidan.

Han förklarar sig;

– Det är av allra största vikt att det inte sker några felindikationer. Systemet måste helt enkelt vara hundraprocentigt att lita på redan från en start, annars är risken att förare och åkare avfärdar det, och därmed fördröjer införandet markant.

Systemet jobbar på så sätt att olika källor samverkar för att skapa en 360 graders scanning av den allra närmaste omgivningen runt fordonet.

Tekniken är resultatet av det unika forskningsprojektet Non-Hit Car and Truck, som genomförs i samarbete med Volvo Personvagnar. För första gången någonsin kan ett fordon nu registrera och utvärdera allt som händer i dess omgivning för att sedan föreslå åtgärder för att undvika olyckor, till exempel kollisioner med fotgängare, cyklister eller andra fordon. Om föraren inte reagerar på de föreslagna åtgärderna kan styr- eller bromssystemet aktiveras automatiskt.

Virtuell medförare

– Vår trafiksäkerhetsvision är att inga Volvolastbilar ska vara inblandade i olyckor, säger Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar. – Den här unika tekniken har fört oss ännu ett steg närmare vår vision och kommer förhoppningsvis att rädda många liv i framtiden.

Teknikens viktigaste komponent är en dataplattform som sammanställer informationen från kameror, radarenheter och andra sensorer som finns på fordonets alla sidor. Med hjälp av dataplattformen gör lastbilen en 360 graders skanning av omgivningarna var 25:e millisekund. Alla indata tolkas, risksituationer analyseras och olika ruttalternativ tas fram för fordonet. Genom att kombinera olika sensorsystem kan systemet skilja mellan och identifiera olika typer av trafikanter, exempelvis fotgängare, cyklister, motorcyklister och andra fordon.

– Lastbilar är en annan typ av fordon och fungerar inte på samma sätt som personbilar i trafiken. Exempelvis lastas alla lastbilar på olika sätt och kan, på grund av sin storlek, inte göra kraftiga undanmanövrar som att väja snabbt för att undvika kollisioner. Därför är det viktigt att bedriva forskning och utveckla teknik specifikt för lastbilar, säger Mansour Keshavarz, systemingenjör vid Volvo Lastvagnar.