Jovisst. Ljuvliga minnen, dessa eftermiddagar, när man plockade ner motorn innan föräldrarna kom hem från jobbet. En form av trimning, javisst, men ordet ”hemmapul”, var stämplat tvärs över kartongen. Utsikterna för att moppen skulle gå snabbare var ungefär fifty-fifty, och ofta blev resultatet antingen motorhaveri eller ett obrukbart fordon.

På Federal-Mogul är det forskning och framsteg på en helt annan nivå. Här jobbar inte teknikerna på vad som ska komma i morgon, eller i övermorgon – här är det en betydligt längre framförhållning som gäller. På lösningar som ska vara aktuella i en nivå bortom Euro 6, bortom det som ska komma efter Euro 6.

Nya tändstift

Men om vi tittar lite på de senaste detaljerna från Federal-Mogul så kan vi bland annat se nya lösningar för blyfria lager avsedda för motorer inom den tunga fordonsindustrin. Det handlar i klartext om lagermaterial som optimeras för att tåla höga belastningar och hålla längre. Det är enskilt optimerade lagerhalvor på ovan- respektive nedansidan.

-Det vi tittar på är olika beläggningar, anpassningsbarheten och motståndet mot slitage, säger Joachim Häring, som är Federal-Moguls Europachef för applikationsteknik.

Bara på denna enkla beskrivning ser vi ett framtidscenario redan idag. Det finns idag ingen lag som begränsar blyinblandningen i lager för tunga fordon, men fördelarna för bland annat miljön är uppenbara och tekniken och detaljerna finns redan.

Federal-Mogul jobbar tillsammans med fordonsindustrin för att uppnå bättre prestanda och användbarhet för CNG-drivna tunga fordon. Det har resulterat bland annat i nya tändstift som används i naturgasdrivna lastbilar.

Reducerad friktion

Företaget har dessutom utökat sitt sortiment av ventilstyrningar, ventilsäten och turbobussningsmaterial för de nya allt grönare kraven på effektiva dieselmotorer. Det är Federal-Moguls beprövade kunskap inom området pulvermetallteknik som kommer till heders. Med hjälp av den företaget uppnått nya fördelar när det gäller mekanisk hållfasthet vid stora cylindertryck, liksom högra korrosionsbeständighet. De geometriska problemen, med temperaturer som kan överskrida 750 grader Celsius vid olika strategiska punkter, kan vara svårare att lösa än de mekaniska.

När det gäller kolvringar så gäller det att reducera friktionen, men med bibehållen eller förbättrad slitagetålighet. Här hittas mycket av hemligheten i jakten på bränsledroppar. Genom att kunna erbjuda robusta ringar med klart minskad friktion sjunker såväl förbrukningen markant, som skadliga utsläpp.

Upp till tio procent av bränsleförbrukningen försvinner ut i tomma intet, genom mekaniska förlustar. Till förfång för såväl åkeriets ekonomiansvariga som för isbjörnarna i norr.

Stålkolvar

När det gäller kolvarna så har det skett en snabb och mycket intressant utveckling. Här finns ett komplett sortiment för att hjälpa motortillverkare att klara Euroa 6-nivåerna, men även en beredskap för kommande miljökrav.

Sortimentet innehåller såväl lättmetall aluminiumkolvar som stålkolvar. De förra har fördelen att vara lätta och ha en högre värmeavledningsförmåga. Stålkolvarna däremot tål betydligt högre cylindertryck, vilket är nödvändigt för att klara nya tidens utsläppskrav.

-Men det finns en efterfrågan av båda typerna och därför sker en parallell produktutveckling, förklarar Amd Baberg, chefsingenjör för kolvutvecklingen. Men vi har ett komplett program inom båda typerna.