Med VBG MFC (Multi Function Coupling) kan man koppla till och ifrån efterfordon utan att behöva kliva ur hytten. Med en knapptryckning på manöverpanelen startas till- och frånkoppling av samtliga funktioner – pneumatik, el, och hydraulik.

Från- och tillkoppling vid vägrenar, vägarbeten och terminaler kan vara en säkerhetsrisk. Inte bara med avseende på förbipasserande fordon utan också en risk för personskador vid i- och urstigning.

– Med MFC slipper du att gå ur hytten och ansluta el, luft och hydraulik då allt är inbyggt i kopplingen och ansluts automatiskt, säger Thomas Bergenklev, försäljningschef på VBG Group Truck Equipment AB.

– Åkerier med VBG MFC understryker flera viktiga aspekter, såsom att den förbättrade arbetsmiljön hjälper till att behålla bra förare samt underlättar nyrekrytering.

Han påpekar att VBG MFC är byggd för att säkerställa en stabil, glappfri och bekväm sammankoppling med hög körkomfort. I och med glappfriheten förekommer ingen rörelse mellan bil och efterfordon. Enligt användarna känner du till och med om det är obalans i något hjul på efterfordonet, vilket minskar underhållskostnader då felet kan åtgärdas i tid.