Nya P4820D ABG från Volvo Construction Equipment är en mycket mångsidig läggare som kan användas i de flesta applikationer, oavsett om det gäller att asfaltera gångbanor, parkeringar, privata uppfarter, stadsgator, landsvägar, grusvägar eller till och med motorvägar. P4820 ABG är enkel att manövrera och tack vare att den har den senaste avancerade asfaltläggartekniken är den perfekt för många olika typer av jobb.

Tack vare den kompakta storleken på P4820D ABG kan även annan utrustning transporteras på samma fordon. För att minska transporthöjden kan taket och avgasröret enkelt höjas och sänkas. På så sätt undviker du omvägar om den behöver transporteras under broar eller genom tunnlar på väg till arbetsplatsen.

Trågets stora kapacitet ger oavbruten materialförsörjning och håller läggaren i rörelse med konstant hastighet, med färre stopp och starter. Detta ger en jämnare yta. En hydraulisk frontplåt hjälper till att tömma trågets främre område för att undvika spill och manuell rengöring.

Den långa undervagnen på P4820D ABG – med automatiskt bandspänningssystem – är mycket robust och har förbättrats ytterligare för oslagbar driftsäkerhet. Den nya modellen med bultade gummilarver och en livstidssmord larvkedja ger bättre markkontakt jämfört med konkurrenterna.

Ett avancerat elektroniskt hanteringssystem (EPM – Electronic Paver Management) optimerar läggaren för specifika applikationer och ger bättre övergripande kontroll över maskinen så att föraren kan fokusera på jobbet. P4820D ABG har en funktion för inställningshantering som gör att föraren kan lagra och spara anpassade inställningar för individuella projekt, för att få konsekvent kvalitet från jobb till jobb.

När liknande asfalteringsprojekt dyker upp kan föraren hämta sparade parametrar i EPM 3, vilket förenklar inställningsprocessen så att läggningen kan komma igång snabbt. Under pågående asfaltering kan inställningarna finjusteras för att optimera produktivitet och kvalitet.

Föraren har helt obehindrad sikt runt läggaren, tråget, snäckskruven och skriden, vilket ger bättre prestanda och kvalitet. Det bekväma förarområdet minskar trötthet och möjliggör längre och mer fokuserat arbete, samtidigt som den plana plattformen minskar risken att snubbla. Däcket har halkskyddsplåtar och ledstänger så att du säkert kan ta dig runt maskinen.