Två stora projekt inleds nu för att göra plats för fler flygplan och skapa smidigare flöden för resenärerna.

– De stora investeringar vi planerat för i lång tid sätter nu igång på allvar på flera områden på Arlanda. Behovet är stort för att möta den växande trafiken och för att utveckla flygplatsen till att fortsätta säkra Stockholms och hela landets tillgänglighet med flyg, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Ramp E, en cirka 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan, ska nu byggas med placering söder om terminal 2 på Arlanda. Den nya uppställningsplatsen ska ge plats åt elva normalstora plan, typ Boeing 737 eller Airbus 320, eller fem större flygplan typ Boeing 747 eller Airbus 330. En plats reserveras för de största flygplanen, som Airbus 380.

Syftet med den nya uppställningsplatsen är att skapa fler platser för flygplan som inte behöver stå vid en gate. Ramp E kommer att ha en hög servicegrad med markförlagd flygplansförsörjning, vilket innebär att luft, el och bränsle är lätt åtkomligt direkt från rampen. Ytan kommer även förses med ramphus för personalutrymmen, skärmtak för fordonsuppställning och en större teknikbyggnad.