Den 2 juni slås portarna upp på Elmia Wood. Årets program för Elmia Wood är nu klart med ett starkt startfält som kommer att innebära många intressanta debatter och föreläsare. På plats under de fyra mässdagarna finns moderatorn Ellinor Persson som är känd för att vara påläst, tydlig och stark i sin kontakt med publiken.

De tusentals besökare från hela Europa som väntas har att se fram emot tre händelserika dagar i den mångsidiga skogen i Bratteborg söder om Jönköping. I år med fokus på framtidens innovation och hållbara skogsbruk.

Den 2 juni invigs mässan av landsbygdsminister Anna-Caren Sähterberg. Första dagen fortsätter sedan med flera föredrag. Ett av dessa är när Johan Börjesson från RISE ställer sig frågan: ”Hur många gånger och till vad kan använda en träfiber?” Dagen avslutas med Virkesbörsen som håller ett föredrag om ”Virkeshandel – prisutveckling och framtidsutsikter”.

En av de viktigaste programpunkterna som står på agendan dag två har rubriken ”Hur viktig är skogsnäringen ur ett klimat- och samhällsekonomiskt perspektiv?” Frågeställningen bollas mellan politikerna Mattias Karlsson SD, Ulf Kristersson M, Isak From S, Jakob Olofsgård L, Kjell Arne Ottosson KD, Birger Lahti V och Annie Lööf C.
En annan punkt är Magnus Berg, Skogsindustrierna som ger en historisk återblick och en framtidsvy om skogens betydelse.

Även på mässans sista dag deltar representanter från olika riksdagspartier under diskussionsämnet ”Hur ska Sveriges skogsägare tänka och agera nu och i framtiden?” På scenen finns Isak From S, John Widegren M, Jakob Olofsgård L, Mats Nordberg SD samt Maria Gardefjell MP.

Flera av föredragen hålls dessutom på engelska. Exempel på detta är ”Äganderätten, om att bruka eller spara” där vi bland får lyssna på Tomas Lundmark SLU och Sven Erik Hammar, ordförande för CEPF. Ett annat föredrag går under rubriken ”Vad kan skogsråvaran användas till och hur länge räcker den” med Pål Börjesson LU och Johan Börjesson RISE. Dr Thomas Bökmann pratar om ”Granbarkborren och trädslagsval – klimatets förändring”.

Värt att lyfta är prisutdelningarna av The Golden Logger och Årets Guldyxa under mässans första dag.

The Golden Logger är en utmärkelse som går till den skogsentreprenör som har lyckats utmärka sig i branschen på ett extra positivt sätt som förebild och inspiratör. The Golden Logger arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia.

Priset Årets Guldyxa går till en skogsägare som i sitt produktions-skogsbruk har tänkt till lite extra och frivilligt anpassat skötseln för att gynna naturvärden eller sociala värden. Detta så att en del av skogen blir en plats där såväl skogsägaren som friluftslivet trivs. Vinnaren utses av Elmia tillsammans med Land Skogsbruk och LRF Skogsägarna.