HVO är kemiskt sett närmast identiskt med fossil diesel. Vid användning i dieselmotorer ger det en CO2-reduktion på 85 procent till en något högre bränslekostnad men utan krav på kortare serviceintervaller.

– Scania har redan, tveklöst, fordonsbranschens bredaste erbjudande inom alternativa bränslen, säger Johan Améen, ansvarig för alternativa bränslen på Scania-Bilar Sverige. Genom att även addera HVO stärker vi den positionen ytterligare. Tekniskt är HVO ett mycket attraktivt bränsle, utmaningen idag är tillgången i distributionsledet.

I ett första skede godkänner Scania användningen av HVO-bränsle i Euro 5-klassade lastbilar och bussar, för alla slags driftstyper och applikationer. För Euro 6 genomförs först ett fältprov tillsammans med ett antal utvalda, större svenska kunder som exempelvis Renova, Kaj Inrikes och Götene Kyltransporter.

– Målet är att ha ett hundratal Euro 6-fordon i drift i början av hösten, det blir då en mix av såväl befintliga som nylevererade fordon, säger Johan Améen. Det finns ett starkt intresse bland ett antal stora kunder med ambitionen att reducera sina koldioxidutsläpp att vara med och utvärdera detta i ett fullskaligt fältprov. Vi hoppas kunna se de första resultaten samtidigt som bränslet, om allt löper som planerat, får en officiell standard framåt årsskiftet.

Några större svenska åkerier som redan har tecknat sig för att medverka i fältprovet är avfalls- och återvinningsföretaget Renova, Kaj Inrikes AB som bland annat kör för Ikea samt Götene Kyltransporter som med ett 80-tal bilar är en ledande aktör inom kyltransporter i Sverige.

– Vi har stora förhoppningar på HVO-bränslet, säger Kaj Johansson, VD för Kaj Inrikes. Vi driver en medveten satsning på såväl kommunikationsteknik som miljöinvesteringar och är övertygade om att en tätposition inom de områdena gynnar vårt företag och bidrar till en bättre miljö. För oss är det en självklarhet att vilja utvecklas och ta till oss nya möjligheter.