Årets september är den näst bästa septembermånaden någonsin för personbilar, slaget bara av september 1974 då det var köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Lätta lastbilar ökade med 15 procent och nådde sin bästa septembermånad någonsin. Tunga lastbilar går också mycket starkt och ökade med 31 procent, fortsätter Bertil Moldén.

Sverige går mot ytterligare ett rekordår på bilmarknaden.

Under september registrerades 32 292 nya personbilar, vilket är en ökning med 8,9procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 9,2 procent. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 16,2 procent under september till 5 285. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 18,5 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 14,8procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 30,9procent i september. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 18,3procent och tunga lastbilar har ökat med 23,4 procent.

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 26 st i september i år jämfört med 22 st i september förra året. Januari till september i år registrerades 198 stycken eldrivna lätta lastbilar jämfört med 261 st samma period förra året.