Under våren 2016 presenterar ALLU en komplett serie TS-skopor med ställbar slutfraktion. Totalt lanseras nio nya modeller, vilket ger möjligheter att använda TS-skopor inom ett ännu bredare register av maskiner – både mindre och större.

Utöver en komplett TS-serie presenteras också en omarbetad ram till siktkrosskoporna. Den nya ramen möjliggör byten mellan alla typer av trummor i produktprogrammet. Detta ger kunden ökad flexibilitet och utökade affärsmöjligheter, då en enhet kan göra flera arbeten.

Vidare presenteras en ny utformning av siktkrosskopornas tänder (bits), som ger högre kapacitet och lägre slitagekostnader genom 40 procent större slityta. På mässan lanseras även utbytbara tänder på stabiliserings- och krossningstrummorna X75 och X100. Samtliga nya tänder och trummor är patentsökta.

Under våren 2016 introduceras nya ALLU Dare system (Data Reportering system), som rapporterar data som arbetstimmar, antal körda skopor etcetera.

– Med ALLU Dare system kan kunderna mer exakt kalkylera och planera arbetet och därigenom öka effektiviteten i sina projekt, säger Magnus Eriksson på ALLU Sverige.