Stigande energikostnader och ständigt ökande lagkrav är två av de största utmaningarna för många typer av tillverknings- och processindustrier.

Utan möjlighet att låta kunderna betala för ökande driftskostnader, står företagen inför utmaningen att fortsätta vara konkurrenskraftiga och samtidigt uppfylla de senaste miljökraven och utsläppsmålen.

Framsteg inom smörjmedelsteknik, särskilt vad gäller helsyntetiska produkter, har lett till betydande genombrott som kan bidra till förlängda oljebytesintervaller och minskad energiförbrukning. Att välja rätt smörjmedel kan också spela en avgörande roll för att skydda utrustningen, förlänga dess brukbarhetstid och försäkra sig om en problemfri drift.

ExxonMobil till exempel, använder vad de beskriver som en vetenskapligt utformad ”balanserad formulering” som har gjort det möjligt för dem att vara pionjärer för syntetisk smörjmedelsteknologi.

Den här tekniken har hjälpt företaget att skapa smörjmedel som kan erbjuda exceptionella prestanda inom alla kritiska områden för varje applikation. Det gäller oxidationsstabilitet, slitageskydd för komponenter, korrosionskontroll, skjuvstabilitet och extrema temperaturprestanda.

Den syntetiska högprestandaoljan Mobil SHC 600 för växellådor, cirkulation och smörjning av lager, är en produkt från ExxonMobil som använder en balanserad formulering utformad för att optimera ”övergripande prestanda”. I omfattande laboratorie- och drifttester kunde smörjmedelsserien Mobil SHC 600 påvisa energibesparingar på upp till 3,6 procent jämfört med konventionella oljor. Den senaste

Mobil SHC-teknologin utnyttjar avancerade syntetiska basoljor och ett egenutvecklat additivt system.

Oljor i Mobil SHC 600-serien har en livslängd som är upp till sex gånger längre än konkurrerande mineraloljebaserade smörjmedel för växellådor och lager.