Nu byter vi de blanklackade 40- och 50-talsmaskinerna mot äkta hästkrafter på våra Veteransidor. För vad kan bli mer nostalgiskt än en frustande nordsvensk brukshäst med snön yrande runt hovarna där den drar plogen längs vägen?

Vi har träffat Maria Strömbäck Svärd och Roger Svärd tillsammans med deras hästar i Vallsta. Hästar har använts som arbetsdjur sedan 6 000 år tillbaka men blev inte vanligt i Europa förrän under 1700-talet och i Sverige först på 1800-talet. Maria och Roger använder sig av Nordsvenska brukshästar, en utdöende hästras. Den nordsvenska hästen är jämte gotlandsrusset och den svenska ardennerhästen Sveriges enda inhemska hästras men den var ytterst nära att dö ut.

Ofta trasigt

Man ville ha smidigare hästar i kriget och började avla fram en lättare modell av den nordsvenska hästen och i skogsbruket krävdes istället tyngre och starkare hästar varefter man började importera utländska brukshästar. Men några entusiaster såg det annalkande hotet och med idogt arbete lyckades man bevara stammen.

Rogers första häst hette Sessan och ersatte traktorn. Roger hade lite skog och använde traktor men den fungerade sällan som den skulle.

– Han ägnade mer tid under traktorn och fick sen gå hem för att något var trasigt. Han ledsnade, berättar frugan Maria medan Roger sköter hästarna.

Eventföretag

Rogers farfar och morfar hade använt sig av hästar i skogen i alla år och Roger var uppväxt med de stora djuren. När någon tipsade honom om att byta ut traktorn mot häst tvekade han inte länge. 1984 flyttade Sessan hem till Roger och blev hans högra hand i det dagliga arbetet.

Varje höst tog han ledigt från sitt ordinarie arbete och jobbade med Sessan på sina egna marker. Nu finns det fyra hästar på gården varav tre används i företaget och den fjärde står på ”tillväxt”.

– När jag träffade Roger blev jag lika förtjust i hästarna som han. Vi älskar att vara ute på turer med vagn eller släde och ville ha våra vänner med oss. Men vännerna var kanske inte lika fullt intresserade som oss och ledsnade på att följa med, säger Maria och skrattar.

För att slå två flugor i en smäll startade man eventföretaget Tur och Ton i Hälsingland, då kunde Maria och Roger fortsätta med sina mysiga hästturer, få sällskap och dessutom vidga företagsamheten då den egna skogen inte garanterade heltidssysselsättning. Man erbjuder turer med häst och vagn eller släde och berättar fantastiska historier om det svenska skogsbruket från förr, spelar och sjunger visor och serverar lokalproducerat mat.

Säkerheten

Hästarna tränas redan från föl för att bli riktigt pålitliga och trygga för ska man kunna dra fram ett lass ved eller skjutsa människor måste man ha full kontroll på hästarna.

– De får börja vara med i skogen. De måste lära sig stå fullkomligt blickstilla oavsett vad som händer när man ska köra persontrafik och bra träning får de i skogen. De bästa hästarna står med ett öra bakvänt mot den som lassar timret och väntar på signal att röra sig framåt och rör inte en fena förrän vi ger signal. Om de skulle röra sig utan tillåtelse så riskerar lasset att välta, eller den som lassar kanske tappar stocken, klämmer sig, står fel och blir överkörd. Det är tunga saker vi hanterar och säkerheten är absolut viktigast! säger Maria.

Vanligare

Maria och Roger har fått lära sig av äldre skogskarlar och på så vis tillägnat sig kunskap i hur man lyfter tungt med hjälp av tyngdlagen och olika tekniker. De använder gamla men renoverade släpdon och ”björnar” för att säkra lasten. För att ta sig fram med kunderna på vintern plogas vägar med hästarna precis som förr med 1,40 meters bredd.

– Det blir allt vanligare att använda hästen i skogsbruket men även i andra känsliga områden där miljön är viktig, gräsklippning med aggregat draget av häst har blivit väldigt efterfrågat, säger Maria.

Förr gick huggarna före och högg virket för hand, hästkarlarna kom och körde ut virket. Det var ett tungsamt och riskabelt arbete, hästarna var deras arbetsredskap och bodde i små flyttbara stallar efter utfört dagsverke. Man höll dem högt och en bra arbetshäst var värdefull.

Sju tusen hästar

Pratar man med gamla hästkarlar får man höra historier om släp som lastats för tunga och kört fast som bara ”Brunte” kunde dra upp för han visste exakt hur han skulle hantera lasset eller hur isigt och brant det var ibland och hästen var så pass intelligent att hålla exakt rätt hastighet för att inte bli påkörd av lasset eller halka för att det gick för fort.

– Det fanns mer än 7000 hästar innanför Stockholms tullar. Det är en fantastisk siffra. Många har glömt bort, eller har aldrig vetat, hur betydelsefulla hästarna varit. Se bara på alla våra ordspråk som används dagligen; ”Vad du är på bettet då!”, ”nu hamnar du på efterkälken”, ”det är dags att sadla om”, ”visa framfötterna”, ”ljuger som en häst travar”, ”kom ned från dina höga hästar”, ”tappad bakom en vagn” och så vidare, säger Maria.

Drar dubbel vikt

I det moderna skogsbruket används en mindre skördare för att fälla stammarna och sen kommer hästarna in för att ta ut virket ur skogen. Förutom att hästarna inte lämnar några spår i skogen så behöver de heller inte så breda vägar för att ta sig fram och därför kan man spara mer skog.

De Nordsvenska brukshästarna som Maria och Roger använder sig av drar ungefär sin dubbla vikt, här kan man börja prata äkta hästkrafter! De har valt att satsa på rejäla modeller av rasen och hästarna på gården väger mellan 700 och 900 kilo och drar med lätthet den dubbla vikten.

– Hästarna älskar verkligen att vara i skogen och arbeta, de tar sig fram nästan överallt och mår bra när de får jobba! Och människorna mår bra runt hästarna också, avslutar Maria med ett leende.